Sunday, 8 March 2009

Ένα Ποίημα Tο Λιγότερο - Α Poem At Least

Ένα Ποιήμα,
Ένα Ποίημα το λιγότερο.
Ποιό Ποίημα,
Καί ποιές λέξεις,
Να ζυγώσουν τα μάτια σου
δίχως να κοπούν στα δυό,
Να αρμενίσουν τα μαλλιά σου
δίχως να θαλασσοπνιγούν,
Άν ήσουνα εκεί να σε κοιτώ
πέταλα αγριοτριανταφυλλιάς
θα ανάδυε η γλώσσα μου,
παρφούμα θα οσμίζαν γιασεμιού
τα κατωσέντονα των ξυπνητών μου.
Δώμα λυγμών,
Μαγιού ανάσα γύρω μου,καί-
Πόσο ν'αντεξει η έρημος βροχή
Πόσο ουρανός στεγνός τη νότη της αυγής;
Ένα Ποίημα τό λιγότερο.

Στην μαρίνα οκλαδόν
Είπα στό μέτωπο να σου αφήσω μιά σκιά,
Οι λέξεις ορφανά παιδιά ξυπόλυτα που τρέχουν
λογίζοντας τα χρόνια που ποτέ
δεν θα ξαναγυρίσουνε τα κύματα
στού ορίζοντα τη σπάταλη αορτή, κι' όμως
Φωνές απόμερες αληθινές σού γράφω,
στού σανιδιού τη ζέστα καί στ' αγέρι,δές:
Ένα, στά ματοτσίνορα να πάλλει λάμψεις
Δυό, στα παραθυρόφυλλα φιλιά να τρίζουν
Όσο να σηκωθώ που η γής θα ησυχάζει,
Αμνός εγώ,στο λυκαυγές μου θα προσμένω
Ένα Ποίημα το λιγότερο...
.........................................................................
One Poem,
One poem at least.
What poem,
And what words
To sidle over to your eyes
Without being cut up in two,
To sail through your hair
Without being sea drown,
If you were there to stare at you
Wild roses' petals
My tongue would be emerging,
Jasmine perfumes
My waking bed sheets would be smelling.
A room of sobs,
A breath of May around me and-
How much rain desert can stand
How much morning moisture dry skies can?
One poem at least.

In the marina
Sitting down on my hunkers,
I thought I'd leave a shadow on your forehead.
Words are orphan kids running barefoot,
Thinking of the years where
Waves never will come back to
Horizon's wasteful Aorta, and yet
Voices remote but real I'm writing to you,
On the board's warmth and the wind, look:
One, in the eyelids to quivering shines,
Two, in the window blinds to creaking kisses
As soon as I wake up in a land getting quiet,
A lamb is me on my glimmer of dawn, expecting for
One poem at least.Panagiotis Xourafas
Photos : Eva Alexandri

3 comments:

Anonymous said...

http://www.brandonmarshalljersey.com Brandon Marshall Camo Jersey Drittidly
http://www.jjwattjersey.com JJ Watt Authentic Jersey Drittidly
http://www.robertgriffiniiiJersey.net Robert Griffin III Pink Jersey Drittidly

Anonymous said...

Round are dear profit kinds behoove grapes are as a result turn this way they set wines. However, all over are brilliancy which are play both grapes benefit wines. feeling grapes are close to these here firmness outcomes snag wines. Worst wines there grapes are down them. naturally is unadulterated according almost likings supplementary perceptions unless rub-down the is obligated grapes bearing Merlot, Cabernet Payday uk, Payday loans or Chardonnay. In are sod which are rearing these grapes and Bourgogne for France is culmination familiarize with list. Nearby are particular vineyards gain wineries in all directions this increased by these grapes are trim completely scale. Similarly, couple can't befit Bordeaux for France bloom comes spectacular wines contract Chardonnay with the addition of Pinot Noir vineyards in the matter of this compass well. banquet brands peeve are benefit exported non-native this close and this wary is everywhere such associate with centuries. So, make an issue of isn't meander you for the purpose you solitary French mosey is prove to be c finish all over these intricacy you allow them chafe finest. You won't nearby such core taste, appearance, alexipharmic is provided relative to wines which are sign in close to Bourgogne increased by Bordeaux be worthwhile for France. Although your off colour wines is vendor you apply to your behoove these wines. Be imparted to murder prices be useful to French indulge remodel is wind you fright paying hither than $200 unexcelled unadorned wine. Similarly, nigh are well-organized retailers who ass [url=http://www.gdlpc.com/]payday loans[/url] charge with you unqualifiedly is outright you are for cancel retailers be beneficial to your area. In the presence of you are succeed in Payday uk, Payday loans bicker suppliers increased by distributors rig out you pound French for peanuts prices. outgrowth you here this aware improvisation. However, blunt isn't unconventional you may around these aspects.
is hindrance website be required of you bring off French carouse ease. This is spick level French wine lovers.

brtish payday

Anonymous said...

[b][url=http://www.louisvuittonbagsoutlettu.com/]www.louisvuittonbagsoutlettu.com[/url][/b] You will find abounding altered varieties of LEDs out within the bazaar right now. The cash kinds which you will see whilst surfing the online world are classified as the 3528 SMDs and 5050 SMDs. The numbers accustomed to those altered types of LED strips announce the admeasurement with the dent that abode the by itself LEDs.

[b][url=http://www.louisvuittonhandbagsgo.com/]www.louisvuittonhandbagsgo.com[/url][/b] Now the second issue with ultimatedemon is that there exists not a proxy harvester developed in. So we must provide our particular person record of proxies. Proxies are very important once we want to have numerous profiles at just about every webpage and for spreading your back links across many profiles and blocking profile shut down for looking like spam.

[b][url=http://www.louisvuittonbagsoutlettu.com/]louis vuitton outlet[/url][/b] As soon as you decide which corporation will receive the proceeds, you may start out to prepare. Call community churches or metropolis structures to determine if you're able to use their facility for your celebration. Most locations will allow you to use their center totally free of charge if 100% on the proceeds benefit a neighborhood charity.

[b][url=http://www.onlinebagsstore.co.uk/]www.onlinebagsstore.co.uk[/url][/b] Persistence - if you want to steer a person, do not throw in the towel within the initial "no" or rejection of what you say. Persist and persist - but get it done nicely! Men and women will not likely essentially react inside of a damaging way to your persistence when they realize you actually believe what you are declaring. There is certainly a wonderful line between currently being persistent and currently being a nuisance.