Saturday, 1 November 2014

Aλλαγή - Change


 
Η αλλαγή συμβαίνει 
ακούγοντας πρώτα και ύστερα
κάνοντας διάλογο με ανθρώπους
που κάνουν κάτι που δεν πιστεύεις
πως είναι σωστό

Jane Goodall

No comments: